Regulamin


Szanowni Państwo,

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie serwisu internetowego kulturalnysklep.pl.

Zmiany Regulaminu wiążą się z utworzeniem odrębnej spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., która od 1 kwietnia 2024 r. będzie podmiotem prowadzącym serwis internetowy kulturalnysklep.pl, w tym dostępny w ramach serwisu sklep internetowy i stanie się administratorem danych osobowych użytkowników. Zmiana podmiotu prowadzącego serwis, zmiana administratora danych osobowych oraz pozostałe zmiany wskazane poniżej dotyczą:

 1. użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r. którzy wyrazili zgodę na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub zaakceptowali Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r., a także do
 2. użytkowników niezarejestrowanych, którzy zakładają konto, korzystają z serwisu lub dokonują zakupu po 1 kwietnia 2024 r.

Co się zmienia?
Zmiany w Regulaminie obejmują w szczególności:

 1. wskazanie danych nowego podmiotu świadczącego usługi w ramach serwisu internetowego kulturalnysklep.pl, w tym prowadzącego sklep internetowy,
 2. wprowadzenie możliwości dezaktywacji konta przez podmiot prowadzący sklep internetowy w uzasadnionych przypadkach wskazanych w Regulaminie,
 3. dodanie nowej funkcji umożliwiającej zapłatę za zakupione towary tj. Express Checkout (Kup teraz),
 4. aktualizację informacji o dostępnym sposobie doręczania faktur,
 5. wyłączenie funkcji publikowania komentarzy lub opinii dotyczących towarów dostępnych w sklepie internetowym,
 6. wprowadzenie 30-dniowego terminu na usunięcie konta użytkownika, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta, w związku z brakiem akceptacji zmiany Regulaminu,
 7. wprowadzenie możliwości usunięcia konta użytkownika w przypadku zaprzestania prowadzenia sklepu,
 8. zmiany doprecyzowujące postanowienia Regulaminu oraz zmiany redakcyjne tekstu Regulaminu.

 


 

Regulamin serwisu kulturalnysklep.pl obowiązujący od dnia 01.04.2024

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do:

 • Użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r. którzy wyrazili zgodę na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub zaakceptowali Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r. a także do
 • Użytkowników niezarejestrowanych, którzy zakładają konto, korzystają z Serwisu lub dokonują zakupu po 1 kwietnia 2024 r

§ 1. Kontakt

 1. Sklep internetowy działający w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.kulturalnysklep.pl, zwany dalej „kulturalnysklep.pl”, „Serwis” lub „Sklep”, prowadzony jest przez:

  AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA SP. Z O.O.
  ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  NIP: 5214032891
  REGON: 526159087

  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001053301, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 2. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.

  Infolinia: 22 555 44 00
  e-mail: kulturalnysklep@agora.pl

§ 2. Rejestracja

 1. Zakupy na kulturalnysklep.pl mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja użytkownika i założenie konta w Sklepie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w kulturalnysklep.pl zakupów oraz składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika (adresu e-mail, adresu do doręczeń przesyłki oraz wskazania sposobu płatności). Użytkownicy kulturalnysklep.pl są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system Serwisu będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego użytkownika Sklepu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny i numer telefonu. W procesie rejestracji w Serwisie użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po wypełnieniu danych do rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt założenia konta na wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Sklepie. Na podstawie danych z formularza Sprzedawca wystawia fakturę i dostarcza zamówione towary. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.
 7. Konto jest przypisane do użytkownika. Jeden użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. W przypadku promocji związanych z wartością lub asortymentem złożonych zamówień zamówienia składane za pośrednictwem kilku kont nie sumują się; w przypadku konkursów dla zarejestrowanych użytkowników nagrody za udział w konkursie przyznawane są z tytułu zgłoszenia jednej pracy konkursowej, przypisanej do jednego konta.
 8. Sprzedawca może usunąć/dezaktywować konto użytkownika jeżeli:
  1. konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
  2. użytkownik dopuszcza się – z użyciem konta działań niezgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa lub naruszających prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich;
  3. użytkownik nie logował się na konto przez okres dłuższy niż 3 lata.
   W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją konta Sprzedawca prześle na podany przez użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 9. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania danych osobowych wymienionych w ustępie 5 powyżej, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 10. Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny użytkownika musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do Internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.
 11. Dokonanie zakupu w Sklepie za pośrednictwem połączenia telefonicznego z BOK jest możliwe bez konieczności wypełnienia formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK skutkuje założeniem dla nabywcy konta w Serwisie. Elementy umowy sprzedaży zwieranej na odległość dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, głównych cech zamówienia, ceny, zasad płatności, prawa odstąpienia od umowy, oraz realizacji dostawy produktów zostaną potwierdzone w toku rozmowy telefonicznej ustnie pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem BOK. Konsument w momencie składania zamówienia powinien wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem połączenia telefonicznego Sprzedawca przekaże konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania zakupu.

§ 3. Zawarcie i realizacja transakcji w Sklepie

 1. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętej jednym zamówieniem (dostępnych w Sklepie dla jednego klienta). Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, uwidocznione są̨ na karcie produktu w Sklepie. W razie potrzeby złożenia przez klienta zamówienia obejmującego większą liczbę̨ sztuk określonego produktu, klient powinien skontaktować się̨ ze Sprzedawcą za pomocą̨ Biura Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) w celu ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia. Po uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy zrealizowania zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta.
 2. Po wyszukaniu interesującego produktu można od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk „Twój koszyk”.
 3. Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu należy kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, e-mail będzie zawierał numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności.
 4. W przypadku zamówień składanych telefonicznie rozmowa telefoniczna kończy się po ustaleniu sposobu uiszczenia ceny za nabywane produkty. Rozmowy prowadzone z pracownikiem BOK są rejestrowane.
 5. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary:
  1. za pobraniem – użytkownik uiszcza cenę pracownikowi poczty, kurierowi lub w paczkomacie;
  2. przelewem tradycyjnym;
  3. za pośrednictwem operatora płatności (np.: PayU) w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą);
  4. kartą podarunkową lub bonem towarowym.
  5. za pomocą Express Checkout (Kup teraz); rozwiązania typu express checkout, 1-Click, prezentowane na karcie towaru oraz w koszyku, przed rozpoczęciem procesu zamówienia, które umożliwiają szybkie logowanie się do sklepu oraz dokonanie zakupu (np. przy użyciu przycisków typu Kup teraz, Apple Pay (1-Click), Google Pay (1-Click) czy PayPal Checkout).
 6. Płatność przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub ePrzelewem oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, numer konta do wpłaty jest przesyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Płatność za pobraniem oznacza, że po złożeniu zamówienia towar zostanie wysłany, a płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji sprzedaży za pobraniem w stosunku do użytkownika, który w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył zamówienie w Sklepie w opcji płatności za pobraniem i nie odebrał zamówionego towaru.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz prawidłowego (aktualnego) i pełnego numeru telefonu. W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu i/lub telefonu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 4. Koszty wysyłki i terminy realizacji zamówień

 1. Dostępne dla danego zamówienia warianty dostawy towaru oraz koszt doręczenia przesyłki są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Zamawiane w Sklepie plakaty są wysyłane osobną przesyłką. W przypadku transakcji obejmującej plakat i inne towary Klient otrzyma dwie przesyłki, ale poniesie koszt tylko jednej.
 3. Użytkownik przed wyborem sposobu doręczenia przesyłki oraz złożeniem zamówienia jest informowany o wartości zakupów uprawniających do darmowej przesyłki.
 4. Informacja o tym, jak szybko Sklep przygotowuje do wysłania konkretny towar podawana jest przy jego opisie, np. „wysyłka w 48 godzin”. Jest to czas, liczony od momentu potwierdzonego e-mailem przyjęcia zamówienia (zgodnie z §3 pkt. 3 i 4), do chwili przekazania przesyłki do wysłania.
 5. Zamówienie płatne przelewem jest kompletowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 6. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się produkty, które znajdują się w magazynie i produkty w przedsprzedaży, całe zamówienie zostanie zrealizowane po premierze towaru nabywanego w przedsprzedaży. Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone w komentarzu do zamówienia, w korespondencji e-mail ze Sklepem lub w rozmowie telefonicznej z BOK Klient może zażądać niezwłocznego doręczenia dostępnej w magazynie części zamówienia i późniejszego doręczenia towaru nabywanego w przedsprzedaży. Klient poniesie koszty tylko jednej przesyłki.
 7. Do czasu, potrzebnego do skompletowania przesyłki, należy doliczyć czas dostawy określony przez firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić, po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”, a następnie wybierając opcję "Moje zamówienia (stan realizacji)".
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5. Cena towaru

 1. Ceny każdego towaru w Sklepie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą za zamówiony produkt jest cena produktu podana na stronie kulturalnysklep.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku zamówień przy wybranym produkcie.
 3. Określenie „Najniższa cena z 30 dni przed obniżką” wskazane przy towarze oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym wraz z kosztami wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania zamówienia na stronie www.kulturalnysklep.pl po dokonaniu przez użytkownika wyboru formy dostawy i formy płatności lub potwierdzana ustnie przez pracownika BOK przyjmującego zamówienie w trakcie połączenia telefonicznego.

§ 6. Zmiany w zamówieniu

 1. W trakcie dokonywania zakupów (przed złożeniem zamówienia), w koszyku (krok 1 z 2) można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury. Po kliknięciu na "zmień dane odbiorcy" lub "zmień dane zamawiającego" będzie można wprowadzić nowy adres lub wybrać istniejący adres z listy dostępnych adresów.
 2. 2. Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  1. e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  2. infolinia: (22) 555 44 00
 3. Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

§ 7. Faktury

 1. Faktury są wysyłane w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-mail.
 2. Chcąc zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  1. e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  2. infolinia: (22) 555 44 00.
 3. W przypadku zwrotu towaru lub zmiany zamówienia, dla którego została już wystawiona faktura uznaje się, że wystawienie faktury korygującej potwierdza spełnienie przez strony warunków dla obniżenie lub podwyższenia ceny sprzedaży.

§ 8. Anulowanie nieopłaconego zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie automatycznie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy - zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta, a w przypadku, gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób:
  1. na piśmie lub osobiście pod adresem: AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA SP. Z O.O. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  2. telefonicznie poprzez kontakt z BOK Sprzedawcy pod nr tel: 22 555 44 00;
  3. na koncie Klienta w zakładce „Zwrot towaru”;
  4. albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl.
 3. O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy obejmującej nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia nie dotyczy zwrotu dzienników, periodyków i czasopism.
 7. Zwracany towar winien być skierowany na adres magazynu Sprzedawcy: GOLD POINT Sp. z o.o., Magazyn Wydawnictwa Agora, ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: „Zwrot - kulturalnysklep.pl”.
 8. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w kulturalnysklep.pl jest przesyłka Orlen Paczka opłacana przelewem. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem PayU zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 10. Reklamacje

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia towaru Klientowi, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 3. W razie ujawnienia braku zgodności towaru z umową w powyższym terminie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje można składać w wybrany sposób:
  1. za pośrednictwem konta klienta w sekcji „reklamacje towarów” lub klikając bezpośrednio w link: https://kulturalnysklep.pl/rma-open.php;
  2. pisemnie na adres:
   AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA SP. Z O.O.
   Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
   00-732 Warszawa
   z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl;
  3. mailowo na adres: kulturalnysklep@agora.pl;
  4. telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 44 00.
 4. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności towaru z umową) oraz żądanie Klienta (naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy na zasadach określonych w art. 43d i 43e ustawy o prawach konsumenta).
 5. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.
 6. Reklamowany towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, prosimy odesłać na adres:
  AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA SP. Z O.O
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl
 7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów
 8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11. Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o ochronie praw konsumentów (§9 Regulaminu) lub wskutek zasadnej reklamacji dotyczącej braku zgodności towaru z umową (§10 Regulaminu) przypadające do zwrotu środki pieniężne użytkownika mogą, zgodnie z wolą użytkownika, zostać pozostawiane do jego dyspozycji w zakładce „saldo użytkownika”, a użytkownik może je wykorzystać w celu dokonania nowego zakupu lub Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się użytkownik przy zakupie. Niezależnie od sposobu zwrot środków pieniężnych nie będzie się wiązał dla użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 12. Komunikacja w Serwisie

 1. Serwis umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych towarów. Użytkownik zamieszcza pytanie w przeznaczonym do tego polu w Serwisie. Z chwilą zadania pytania użytkownik wyraża zgodę na jego opublikowanie oraz na opublikowanie odpowiedzi udzielonej przez pracowników Sprzedawcy na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do opublikowania pytania i odpowiedzi w całości, w wybranym przez siebie fragmencie lub powstrzymania się od publikacji.
 2. Przed każdorazową publikacją pytania użytkownik nie posługujący się kontem w Sklepie otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zadanego pytania poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.
 3. Sklep udostępnia wszystkim zainteresowanym możliwość zamówienia powiadomienia o towarach aktualnie niedostępnych w magazynie Sprzedającego. W tym celu użytkownik wpisuje adres poczty elektronicznej, pod który Sprzedający wyśle widomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru. Zamówienie powiadomienia jest każdorazowo potwierdzane przez użytkownika poprzez potwierdzenie (kliknięcie) aktywnego linku w mailu potwierdzającym otrzymanym na wskazanych adres poczty elektronicznej.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, tj. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w celu realizacji prawnych powinności spoczywających na Sprzedawcy, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w Sklepie oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu (np.: zapytania).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności, która jest dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronach Serwisu i w tym miejscu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Nabywane w Sklepie towary w większości stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest każde postępowanie, które mogłoby stanowić naruszanie praw autorskich twórców, w tym w szczególności rozpowszechnianie utworu bez odpowiedniego zezwolenia lub wbrew jego warunkom..
 2. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  3. zmiana lub wprowadzenie interpretacji prawa na podstawie prawomocnych wyroków sądów powszechnych w Polsce, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie jakim ww. orzecznictwo wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
   wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu czy usunięcie funkcjonalności – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności, modyfikacji ich zakresu czy usunięcia funkcjonalności oraz w zakresie w jakim nie nakłada dodatkowych kosztów na Użytkownika;
  4. zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Sprzedawcy skutkujące zmianą spółki w obrębie jednostek powiązanych Agora S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która prowadzi Sklep lub jakąkolwiek jego część;
  5. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników - zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień, oraz w zakresie w jakim nie nakłada dodatkowych kosztów na Użytkownika;
  6. przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa, oraz w zakresie w jakim nie nakłada dodatkowych kosztów na Użytkownika.
  Zmiany w Regulaminie na podstawie niniejszego punktu zostaną dokonane jedynie w związku z zaistniałą przyczyną, która stanowiła podstawę do zmiany oraz w zakresie niezbędnym do wprowadzenia danej zmiany
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o zmianie poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.kulturalnysklep.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych Użytkowników o:
  1. treści planowanej zmiany Regulaminu,
  2. przyczynie i uzasadnieniu wprowadzenia danej zmiany Regulaminu,
  3. dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  4. jednolitej treści Regulaminu po zmianach
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.
 5. Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 6. Wypowiedzenie umowy przez Sprzedawcę: Sprzedawca może wypowiedzieć umowę (usunąć konto Użytkownika) z co najmniej 30-dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli nie będzie mógł prowadzić Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub podejmie decyzję o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu. Sprzedawca informuje zarejestrowanych Użytkowników o wypowiedzeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail wskazującej przyczynę i okres wypowiedzenia
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta
 8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 9. Sprzedawca może ogłaszać na stronach Serwisu Regulaminy Szczególne obowiązujące okresowo i określające zasady czasowych promocji, ułatwień w korzystaniu z oferty Sklepu lub szczególnych warunkach dostępności wybranych towarów dostępnych lub których dostępność jest planowana w Sklepie. O każdorazowym obowiązywaniu Regulaminów Szczególnych Sprzedawca powiadomi za pośrednictwem Serwisu.
 10. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 11. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym
 12. Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy w wersji edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku. (pobierz tutaj: .odt lub .pdf)
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.
 14. Regulamin ma zastosowanie do: (i.) Użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r. którzy wyrazili zgodę na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub zaakceptowali Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r., a także do (ii.) Użytkowników niezarejestrowanych, którzy zakładają konto, korzystają z Serwisu lub dokonują zakupu po 1 kwietnia 2024 r.

 


 

Regulamin serwisu kulturalnysklep.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do:

 • Użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r., którzy nie wyrazili zgody na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub nie zaakceptowali Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r.

§ 1. Kontakt

 1. Sklep internetowy działający w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.kulturalnysklep.pl, zwany dalej „kulturalnysklep.pl”, „Serwis” lub „Sklep”, prowadzony jest przez:

  AGORA S.A.
  ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  NIP: 526 030 56 44
  REGON: 01155948600000

  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059944, kapitał zakładowy w wysokości 46.580.831 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 2. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.

  Infolinia: 22 555 44 00
  e-mail: kulturalnysklep@agora.pl

§ 2. Rejestracja

 1. Zakupy na kulturalnysklep.pl mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja użytkownika i założenie konta w Sklepie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w kulturalnysklep.pl zakupów oraz składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika (adresu e-mail, adresu do doręczeń przesyłki oraz wskazania sposobu płatności). Użytkownicy kulturalnysklep.pl są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system Serwisu będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego użytkownika Sklepu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny i numer telefonu. W procesie rejestracji w Serwisie użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania ww. danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Sklepie. Na podstawie danych z formularza Sprzedawca wystawia fakturę i dostarcza zamówione towary. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.
 6. Konto jest przypisane do użytkownika. Jeden użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. W przypadku promocji związanych z wartością lub asortymentem złożonych zamówień zamówienia składane za pośrednictwem kilku kont nie sumują się; w przypadku konkursów dla zarejestrowanych użytkowników nagrody za udział w konkursie przyznawane są z tytułu zgłoszenia jednej pracy konkursowej, przypisanej do jednego konta.
 7. Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny użytkownika musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.
 8. Dokonanie zakupu w Sklepie za pośrednictwem połączenia telefonicznego z BOK jest możliwe bez konieczności wypełnienia formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK skutkuje założeniem dla nabywcy konta w Serwisie. Elementy umowy sprzedaży zwieranej na odległość dotyczące ceny, zasad płatności, oraz realizacji dostawy produktów zostaną potwierdzone ustnie pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem BOK

§ 3. Zawarcie i realizacja transakcji w Sklepie

 1. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętej jednym zamówieniem (dostępnych w Sklepie dla jednego klienta). Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, uwidocznione są̨ na karcie produktu w Sklepie. W razie potrzeby złożenia przez klienta zamówienia obejmującego większą liczbę̨ sztuk określonego produktu, klient powinien skontaktować się̨ ze Sprzedawcą za pomocą̨ Biura Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) w celu ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia. Po uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy zrealizowania zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta.
 2. Po wyszukaniu interesującego produktu można od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk „Twój koszyk”.
 3. Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu należy kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, e-mail będzie zawierał numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności.
 4. W przypadku zamówień składanych telefonicznie rozmowa telefoniczna kończy się po ustaleniu sposobu uiszczenia ceny za nabywane produkty. Rozmowy prowadzone z pracownikiem BOK są rejestrowane.
 5. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary:
  a) za pobraniem – użytkownik uiszcza cenę pracownikowi poczty, kurierowi lub w paczkomacie;
  b) przelewem tradycyjnym;
  c) za pośrednictwem operatora płatności (np.: PayU) w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą);
  d) kartą podarunkową lub bonem towarowym.
 6. Płatność przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub ePrzelewem oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, numer konta do wpłaty jest przesyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Płatność za pobraniem oznacza, że po złożeniu zamówienia towar zostanie wysłany, a płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji sprzedaży za pobraniem w stosunku do użytkownika, który w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył zamówienie w Sklepie w opcji płatności za pobraniem i nie odebrał zamówionego towaru.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz prawidłowego (aktualnego) i pełnego numeru telefonu. W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu i/lub telefonu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 4. Koszty wysyłki i terminy realizacji zamówień

 1. Dostępne dla danego zamówienia warianty dostawy towaru oraz koszt doręczenia przesyłki są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Zamawiane w Sklepie plakaty są wysyłane osobną przesyłką. W przypadku transakcji obejmującej plakat i inne towary Klient otrzyma dwie przesyłki, ale poniesieni koszt tylko jednej.
 3. Użytkownik przed wyborem sposobu doręczenia przesyłki oraz złożeniem zamówienia jest informowany o wartości zakupów uprawniających do darmowej przesyłki.
 4. Informacja o tym, jak szybko Sklep przygotowuje do wysłania konkretny towar podawana jest przy jego opisie, np. „wysyłka w 48 godzin”. Jest to czas, liczony od momentu potwierdzonego e-mailem przyjęcia zamówienia (zgodnie z §3 pkt. 3 i 4), do chwili przekazania przesyłki do wysłania.
 5. Zamówienie płatne przelewem jest kompletowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 6. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się produkty, które znajdują się w magazynie i produkty w przedsprzedaży, całe zamówienie zostanie zrealizowane po premierze towaru nabywanego w przedsprzedaży. Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone w komentarzu do zamówienia, w korespondencji e-mail ze Sklepem lub w rozmowie telefonicznej z BOK Klient może zażądać niezwłocznego doręczenia dostępnej w magazynie części zamówienia i późniejszego doręczenia towaru nabywanego w przedsprzedaży. Klient poniesie koszty tylko jednej przesyłki.
 7. Do czasu, potrzebnego do skompletowania przesyłki, należy doliczyć czas dostawy określony przez firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić, po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”, a następnie wybierając opcję "Moje zamówienia (stan realizacji)".
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5. Cena towaru

 1. Ceny każdego towaru w Sklepie:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą za zamówiony produkt jest cena produktu podana na stronie kulturalnysklep.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku zamówień przy wybranym produkcie.
 3. Określenie „Najniższa cena z 30 dni” wskazane przy towarze oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym wraz z kosztami wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania zamówienia na stronie www.kulturalnysklep.pl po dokonaniu przez użytkownika wyboru formy dostawy i formy płatności lub potwierdzana ustnie przez pracownika BOK przyjmującego zamówienie w trakcie połączenia telefonicznego.

§ 6. Zmiany w zamówieniu

 1. W trakcie dokonywania zakupów (przed złożeniem zamówienia), w koszyku (krok 1 z 2) można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury. Po kliknięciu na "zmień dane odbiorcy" lub "zmień dane zamawiającego" będzie można wprowadzić nowy adres lub wybrać istniejący adres z listy dostępnych adresów.
 2. 2. Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  a) e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  b) infolinia: (22) 555 44 00
 3. Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

§ 7. Faktury

 1. Faktury są wysyłane razem z towarem, ewentualnie w odrębnej przesyłce lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-mail.
 2. Chcąc zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  a) e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  b) infolinia: (22) 555 44 00.
 3. W przypadku zwrotu towaru lub zmiany zamówienia, dla którego została już wystawiona faktura uznaje się, że wystawienie faktury korygującej potwierdza spełnienie przez strony warunków dla obniżenie lub podwyższenia ceny sprzedaży.

§ 8. Anulowanie nieopłaconego zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie automatycznie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy - zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta, a w przypadku, gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób:
  a) na piśmie lub osobiście pod adresem: AGORA S.A. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  b) telefonicznie poprzez kontakt z BOK Sprzedawcy pod nr tel: 22 555 44 00;
  c) na koncie Klienta w zakładce „Zwrot towaru”;
  d) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl.
 3. O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy obejmującej nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia nie dotyczy zwrotu dzienników, periodyków i czasopism.
 7. Zwracany towar winien być skierowany na adres magazynu Sprzedawcy: GOLD POINT Sp. z o.o., Magazyn Wydawnictwa Agora, ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: „Zwrot - kulturalnysklep.pl”.
 8. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w kulturalnysklep.pl jest przesyłka Orlen Paczka opłacana przelewem. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem PayU zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 10. Reklamacje

 1.  W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia towaru Klientowi, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 3. W razie ujawnienia braku zgodności towaru z umową w powyższym terminie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje można składać w wybrany sposób:
  a) za pośrednictwem konta klienta w sekcji „reklamacje towarów” lub klikając bezpośrednio w link: https://kulturalnysklep.pl/rma-open.php;
  b) pisemnie na adres:
  AGORA S.A.
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl;
  c) mailowo na adres: kulturalnysklep@agora.pl;
  d) telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 44 00.
 4. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności towaru z umową) oraz żądanie Klienta (naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy o ile brak zgodności towaru z umową jest istotny).
 5. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.
 6. Reklamowany towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, prosimy odesłać na adres:
  AGORA S.A.
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl
 7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów
 8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11. Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o ochronie praw konsumentów (§9 powyżej) lub wskutek zasadnej reklamacji dotyczącej jakości lub kompletności sprzedanego towaru (§10 powyżej) przypadające do zwrotu środki pieniężne użytkownika są w pierwszej kolejności stawiane do jego dyspozycji w zakładce „saldo użytkownika”. W ciężar takich środków użytkownik może dokonać nowego zakupu lub zażądać ich zwrotu.

§ 12. Komunikacja w Serwisie

 1. Serwis umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych towarów. Użytkownik zamieszcza pytanie w przeznaczonym do tego polu w Serwisie. Z chwilą zadania pytania użytkownik wyraża zgodę na jego opublikowanie oraz na opublikowanie odpowiedzi udzielonej przez pracowników Sprzedawcy na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do opublikowania pytania i odpowiedzi w całości, w wybranym przez siebie fragmencie lub powstrzymania się od publikacji.
 2. Klienci Serwisu mają możliwość publikowania swoich opinii i komentarzy dotyczących towarów dostępnych w Sklepie. Z chwilą zapisania komentarza użytkownik wyraża zgodę na publikowanie komentarza na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedający może odmówić publikacji komentarza lub usunąć komentarz w całości lub w części, jeżeli jego treść lub forma narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Sprzedawca weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzi od użytkownika posiadającego konto w Serwisie, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Sprzedawca obok opinii zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie i komentarze opatrzone informacją „Opinia niepotwierdzona zakupem” pochodzą od osób, co do których Sprzedawca nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.
 4. Przed każdorazową publikacją komentarza lub pytania użytkownik nie posługujący się kontem w Sklepie otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zadanego pytania lub zgłoszonego komentarza poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.
 5. Sklep udostępnia wszystkim zainteresowanym możliwość zamówienia powiadomienia o towarach aktualnie niedostępnych w magazynie Sprzedającego. W tym celu użytkownik wpisuje adres poczty elektronicznej, pod który Sprzedający wyśle widomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru. Zamówienie powiadomienia jest każdorazowo potwierdzane przez użytkownika poprzez potwierdzenie (kliknięcie) aktywnego linku w mailu potwierdzającym otrzymanym na wskazanych adres poczty elektronicznej.
 6. W ramach Serwisu Agora udostępnia usługę dodatkową w postaci newslettera. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, tj. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w celu realizacji prawnych powinności spoczywających na Sprzedawcy, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, a także na podstawie zgody użytkownika np. w celu realizacji usługi dostarczania newslettera.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w Sklepie oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu (np.: zapytania, newsletter).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności, która jest dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronach Serwisu i w tym miejscu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Nabywane w Sklepie towary w większości stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zmianami. Zabronione jest każde postępowanie, które mogłoby stanowić naruszanie praw autorskich twórców, w tym w szczególności rozpowszechnianie utworu bez odpowiedniego zezwolenia lub wbrew jego warunkom.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) wprowadzenie przez Agorę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
  e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników - zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;
 3. Sprzedawca informuje użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.kulturalnysklep.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników o:
  a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
  b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.
 5. Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 8. Sprzedawca może ogłaszać na stronach Serwisu Regulaminy Szczególne obowiązujące okresowo i określające zasady czasowych promocji, ułatwień w korzystaniu z oferty Sklepu lub szczególnych warunkach dostępności wybranych towarów dostępnych lub których dostępność jest planowana w Sklepie. O każdorazowym obowiązywaniu Regulaminów Szczególnych Sprzedawca powiadomi za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu i w newsletterze.
 9. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 10. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 11. Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy w wersji edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku. (pobierz tutaj: .odt lub .pdf)
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
pixel