Zwroty - odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument może odstąpić od zawartej umowy zawarte na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta, a w przypadku gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób: przesłane na piśmie lub osobiście pod adres:

• telefonicznie poprzez kontakt ze BOK Sprzedawcy na piśmie pod adresem: Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
• na koncie Klienta w zakładce „Zwrot towaru”;
• albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl

O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy obejmującej nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia nie dotyczy zwrotu dzienników, periodyków i czasopism.

Zwracany towar winien być skierowany na adres magazynu Sprzedawcy: GOLD POINT Sp. z o.o., Magazyn Wydawnictwa Agora, ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem:

Zwrot - kulturalnysklep.pl

Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w kulturalnysklep.pl jest przesyłka Paczka w Ruchu opłacana przelewem. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem PayU zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy w wersji edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku. (pobierz tutaj: .odt lub .pdf)

pixel