Regulamin


 

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie sklepu internetowego kulturalnysklep.pl.
Zmiany Regulaminu wprowadzone zostają ze względu na wejście w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego wzmacniających ochronę praw konsumentów.

Zmiany Regulaminu obejmują w szczególności:

 1. wprowadzenie definicji „Najniższa cena z 30 dni” ,
 2. aktualizację informacji o zasadach składania reklamacji,
 3. aktualizację informacji o odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową,
 4. zmianę terminu, w jakim sprzedawca może anulować nieopłacone zamówienie,
 5. zmianę adresu, pod jaki powinny być kierowane zwroty towarów,
 6. dodanie informacji, w jaki sposób Sprzedawca weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupy tego produktu,
 7. doprecyzowanie zasad w zakresie wystawiania faktur korygujących,
 8. dodanie informacji o zakazie naruszania praw autorskich twórców utworów,
 9. aktualizację zasad umożliwiających Sprzedawcy jednostronną zmianę Regulaminu,
 10. drobne zmiany redakcyjne tekstu Regulaminu.

W przypadku akceptacji nowego Regulaminu nie jest wymagane podejmowanie przez Państwa dodatkowych czynności.

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu prosimy o przesłanie oświadczenia w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia:

a) na piśmie lub osobiście pod adresem: AGORA S.A. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl.
Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

O usunięciu konta zostaniecie Państwo poinformowani w osobnej wiadomości.

Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na zamówienia złożone w Sklepie przed dniem 1 stycznia 2023 r.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w „Polityce Prywatności” dostępnej na stronie: Polityka prywatności

Treść Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. dostępna jest poniżej

 


 

Regulamin serwisu kulturalnysklep.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023

§ 1. Kontakt

 1. Sklep internetowy działający w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.kulturalnysklep.pl, zwany dalej „kulturalnysklep.pl”, „Serwis” lub „Sklep”, prowadzony jest przez:

  AGORA S.A.
  ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  NIP: 526 030 56 44
  REGON: 01155948600000

  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059944, kapitał zakładowy w wysokości 46.580.831 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 2. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.

  Infolinia: 22 555 44 00
  e-mail: kulturalnysklep@agora.pl

§ 2. Rejestracja

 1. Zakupy na kulturalnysklep.pl mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja użytkownika i założenie konta w Sklepie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w kulturalnysklep.pl zakupów oraz składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika (adresu e-mail, adresu do doręczeń przesyłki oraz wskazania sposobu płatności). Użytkownicy kulturalnysklep.pl są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system Serwisu będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego użytkownika Sklepu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny i numer telefonu. W procesie rejestracji w Serwisie użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania ww. danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Sklepie. Na podstawie danych z formularza Sprzedawca wystawia fakturę i dostarcza zamówione towary. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.
 6. Konto jest przypisane do użytkownika. Jeden użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. W przypadku promocji związanych z wartością lub asortymentem złożonych zamówień zamówienia składane za pośrednictwem kilku kont nie sumują się; w przypadku konkursów dla zarejestrowanych użytkowników nagrody za udział w konkursie przyznawane są z tytułu zgłoszenia jednej pracy konkursowej, przypisanej do jednego konta.
 7. Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny użytkownika musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.
 8. Dokonanie zakupu w Sklepie za pośrednictwem połączenia telefonicznego z BOK jest możliwe bez konieczności wypełnienia formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK skutkuje założeniem dla nabywcy konta w Serwisie. Elementy umowy sprzedaży zwieranej na odległość dotyczące ceny, zasad płatności, oraz realizacji dostawy produktów zostaną potwierdzone ustnie pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem BOK

§ 3. Zawarcie i realizacja transakcji w Sklepie

 1. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętej jednym zamówieniem (dostępnych w Sklepie dla jednego klienta). Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, uwidocznione są̨ na karcie produktu w Sklepie. W razie potrzeby złożenia przez klienta zamówienia obejmującego większą liczbę̨ sztuk określonego produktu, klient powinien skontaktować się̨ ze Sprzedawcą za pomocą̨ Biura Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) w celu ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia. Po uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy zrealizowania zamówienia przekraczającego maksymalną liczbę sztuk określonego produktu dostępną w Sklepie dla jednego klienta.
 2. Po wyszukaniu interesującego produktu można od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk „Twój koszyk”.
 3. Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu należy kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, e-mail będzie zawierał numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności.
 4. W przypadku zamówień składanych telefonicznie rozmowa telefoniczna kończy się po ustaleniu sposobu uiszczenia ceny za nabywane produkty. Rozmowy prowadzone z pracownikiem BOK są rejestrowane.
 5. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary:
  a) za pobraniem – użytkownik uiszcza cenę pracownikowi poczty, kurierowi lub w paczkomacie;
  b) przelewem tradycyjnym;
  c) za pośrednictwem operatora płatności (np.: PayU) w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą);
  d) kartą podarunkową lub bonem towarowym.
 6. Płatność przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub ePrzelewem oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, numer konta do wpłaty jest przesyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Płatność za pobraniem oznacza, że po złożeniu zamówienia towar zostanie wysłany, a płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji sprzedaży za pobraniem w stosunku do użytkownika, który w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył zamówienie w Sklepie w opcji płatności za pobraniem i nie odebrał zamówionego towaru.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz prawidłowego (aktualnego) i pełnego numeru telefonu. W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu i/lub telefonu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 4. Koszty wysyłki i terminy realizacji zamówień

 1. Dostępne dla danego zamówienia warianty dostawy towaru oraz koszt doręczenia przesyłki są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Zamawiane w Sklepie plakaty są wysyłane osobną przesyłką. W przypadku transakcji obejmującej plakat i inne towary Klient otrzyma dwie przesyłki, ale poniesieni koszt tylko jednej.
 3. Użytkownik przed wyborem sposobu doręczenia przesyłki oraz złożeniem zamówienia jest informowany o wartości zakupów uprawniających do darmowej przesyłki.
 4. Informacja o tym, jak szybko Sklep przygotowuje do wysłania konkretny towar podawana jest przy jego opisie, np. „wysyłka w 48 godzin”. Jest to czas, liczony od momentu potwierdzonego e-mailem przyjęcia zamówienia (zgodnie z §3 pkt. 3 i 4), do chwili przekazania przesyłki do wysłania.
 5. Zamówienie płatne przelewem jest kompletowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 6. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się produkty, które znajdują się w magazynie i produkty w przedsprzedaży, całe zamówienie zostanie zrealizowane po premierze towaru nabywanego w przedsprzedaży. Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone w komentarzu do zamówienia, w korespondencji e-mail ze Sklepem lub w rozmowie telefonicznej z BOK Klient może zażądać niezwłocznego doręczenia dostępnej w magazynie części zamówienia i późniejszego doręczenia towaru nabywanego w przedsprzedaży. Klient poniesie koszty tylko jednej przesyłki.
 7. Do czasu, potrzebnego do skompletowania przesyłki, należy doliczyć czas dostawy określony przez firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić, po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”, a następnie wybierając opcję "Moje zamówienia (stan realizacji)".
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5. Cena towaru

 1. Ceny każdego towaru w Sklepie:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą za zamówiony produkt jest cena produktu podana na stronie kulturalnysklep.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku zamówień przy wybranym produkcie.
 3. Określenie „Najniższa cena z 30 dni” wskazane przy towarze oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym wraz z kosztami wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania zamówienia na stronie www.kulturalnysklep.pl po dokonaniu przez użytkownika wyboru formy dostawy i formy płatności lub potwierdzana ustnie przez pracownika BOK przyjmującego zamówienie w trakcie połączenia telefonicznego.

§ 6. Zmiany w zamówieniu

 1. W trakcie dokonywania zakupów (przed złożeniem zamówienia), w koszyku (krok 1 z 2) można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury. Po kliknięciu na "zmień dane odbiorcy" lub "zmień dane zamawiającego" będzie można wprowadzić nowy adres lub wybrać istniejący adres z listy dostępnych adresów.
 2. 2. Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  a) e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  b) infolinia: (22) 555 44 00
 3. Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

§ 7. Faktury

 1. Faktury są wysyłane razem z towarem, ewentualnie w odrębnej przesyłce lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-mail.
 2. Chcąc zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:
  a) e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
  b) infolinia: (22) 555 44 00.
 3. W przypadku zwrotu towaru lub zmiany zamówienia, dla którego została już wystawiona faktura uznaje się, że wystawienie faktury korygującej potwierdza spełnienie przez strony warunków dla obniżenie lub podwyższenia ceny sprzedaży.

§ 8. Anulowanie nieopłaconego zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie automatycznie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy - zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta, a w przypadku, gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób:
  a) na piśmie lub osobiście pod adresem: AGORA S.A. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  b) telefonicznie poprzez kontakt z BOK Sprzedawcy pod nr tel: 22 555 44 00;
  c) na koncie Klienta w zakładce „Zwrot towaru”;
  d) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl.
 3. O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy obejmującej nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia nie dotyczy zwrotu dzienników, periodyków i czasopism.
 7. Zwracany towar winien być skierowany na adres magazynu Sprzedawcy: GOLD POINT Sp. z o.o., Magazyn Wydawnictwa Agora, ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: „Zwrot - kulturalnysklep.pl”.
 8. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w kulturalnysklep.pl jest przesyłka Orlen Paczka opłacana przelewem. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem PayU zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 10. Reklamacje

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia towaru Klientowi, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 3. W razie ujawnienia braku zgodności towaru z umową w powyższym terminie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje można składać w wybrany sposób:
  a) za pośrednictwem konta klienta w sekcji „reklamacje towarów” lub klikając bezpośrednio w link: https://kulturalnysklep.pl/rma-open.php;
  b) pisemnie na adres:
  AGORA S.A.
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl;
  c) mailowo na adres: kulturalnysklep@agora.pl;
  d) telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 44 00.
 4. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności towaru z umową) oraz żądanie Klienta (naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy o ile brak zgodności towaru z umową jest istotny).
 5. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.
 6. Reklamowany towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, prosimy odesłać na adres:
  AGORA S.A.
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl
 7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów
 8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11. Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o ochronie praw konsumentów (§9 powyżej) lub wskutek zasadnej reklamacji dotyczącej jakości lub kompletności sprzedanego towaru (§10 powyżej) przypadające do zwrotu środki pieniężne użytkownika są w pierwszej kolejności stawiane do jego dyspozycji w zakładce „saldo użytkownika”. W ciężar takich środków użytkownik może dokonać nowego zakupu lub zażądać ich zwrotu.

§ 12. Komunikacja w Serwisie

 1. Serwis umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych towarów. Użytkownik zamieszcza pytanie w przeznaczonym do tego polu w Serwisie. Z chwilą zadania pytania użytkownik wyraża zgodę na jego opublikowanie oraz na opublikowanie odpowiedzi udzielonej przez pracowników Sprzedawcy na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do opublikowania pytania i odpowiedzi w całości, w wybranym przez siebie fragmencie lub powstrzymania się od publikacji.
 2. Klienci Serwisu mają możliwość publikowania swoich opinii i komentarzy dotyczących towarów dostępnych w Sklepie. Z chwilą zapisania komentarza użytkownik wyraża zgodę na publikowanie komentarza na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedający może odmówić publikacji komentarza lub usunąć komentarz w całości lub w części, jeżeli jego treść lub forma narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Sprzedawca weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzi od użytkownika posiadającego konto w Serwisie, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Sprzedawca obok opinii zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie i komentarze opatrzone informacją „Opinia niepotwierdzona zakupem” pochodzą od osób, co do których Sprzedawca nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.
 4. Przed każdorazową publikacją komentarza lub pytania użytkownik nie posługujący się kontem w Sklepie otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zadanego pytania lub zgłoszonego komentarza poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.
 5. Sklep udostępnia wszystkim zainteresowanym możliwość zamówienia powiadomienia o towarach aktualnie niedostępnych w magazynie Sprzedającego. W tym celu użytkownik wpisuje adres poczty elektronicznej, pod który Sprzedający wyśle widomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru. Zamówienie powiadomienia jest każdorazowo potwierdzane przez użytkownika poprzez potwierdzenie (kliknięcie) aktywnego linku w mailu potwierdzającym otrzymanym na wskazanych adres poczty elektronicznej.
 6. W ramach Serwisu Agora udostępnia usługę dodatkową w postaci newslettera. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, tj. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w celu realizacji prawnych powinności spoczywających na Sprzedawcy, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, a także na podstawie zgody użytkownika np. w celu realizacji usługi dostarczania newslettera.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w Sklepie oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu (np.: zapytania, newsletter).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności, która jest dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronach Serwisu i w tym miejscu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Nabywane w Sklepie towary w większości stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zmianami. Zabronione jest każde postępowanie, które mogłoby stanowić naruszanie praw autorskich twórców, w tym w szczególności rozpowszechnianie utworu bez odpowiedniego zezwolenia lub wbrew jego warunkom.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) wprowadzenie przez Agorę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
  e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników - zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;
 3. Sprzedawca informuje użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.kulturalnysklep.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników o:
  a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
  b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.
 5. Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 8. Sprzedawca może ogłaszać na stronach Serwisu Regulaminy Szczególne obowiązujące okresowo i określające zasady czasowych promocji, ułatwień w korzystaniu z oferty Sklepu lub szczególnych warunkach dostępności wybranych towarów dostępnych lub których dostępność jest planowana w Sklepie. O każdorazowym obowiązywaniu Regulaminów Szczególnych Sprzedawca powiadomi za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu i w newsletterze.
 9. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 10. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 11. Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy w wersji edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku. (pobierz tutaj: .odt lub .pdf)
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 


Regulamin serwisu kulturalnysklep.pl obowiązujący do dnia 31.12.2022

§ 1. Kontakt

Sklep internetowy działający w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.kulturalnysklep.pl, zwany dalej „kulturalnysklep.pl”, „Serwis” lub „Sklep”, prowadzony jest przez:
AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP: 526 030 56 44
REGON: 01155948600000

wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059944. Kapitał zakładowy w wysokości 46.580.831 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl (BOK) jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Infolinia: 22 555 44 00
Numer telefonu dla Klientów z zagranicy: +48 22 555 44 00
e-mail: kulturalnysklep@agora.pl

§ 2. Rejestracja

Zakupy na kulturalnysklep.pl mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.

Rejestracja użytkownika i założenie konta w Sklepie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w kulturalnysklep.pl zakupów oraz składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika (adresu e-mail, adresu do doręczeń przesyłki oraz wskazania sposobu płatności). Użytkownicy kulturalnysklep.pl są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.

Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system Serwisu będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego użytkownika Sklepu.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny i numer telefonu. W procesie rejestracji w Serwisie użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania ww. danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Sklepie. Na podstawie danych z formularza Sprzedawca wystawia fakturę i dostarcza zamówione towary. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.

Konto jest przypisane do użytkownika. Jeden użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. W przypadku promocji związanych z wartością lub asortymentem złożonych zamówień zamówienia składane za pośrednictwem kilku kont nie sumują się; w przypadku konkursów dla zarejestrowanych użytkowników nagrody za udział w konkursie przyznawane są z tytułu zgłoszenia jednej pracy konkursowej, przypisanej do jednego konta.

Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny użytkownika musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.

Dokonanie zakupu w Sklepie za pośrednictwem połączenia telefonicznego z BOK jest możliwe bez konieczności wypełnienia formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK skutkuje założeniem dla nabywcy konta w Serwisie. Elementy umowy sprzedaży zwieranej na odległość dotyczące ceny, zasad płatności, oraz realizacji dostawy produktów zostaną potwierdzone ustnie pomiędzy Użytkownikiem a pracownikiem BOK.

§ 3. Zawarcie i realizacja transakcji w Sklepie

Po wyszukaniu interesującego produktu można od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk "Twój koszyk".

Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu należy kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, e-mail będzie zawierał numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności.

W przypadku zamówień składanych telefonicznie rozmowa telefoniczna kończy się po ustaleniu sposobu uiszczenia ceny za nabywane produkty. Rozmowy prowadzone z pracownikiem BOK są utrwalane.

W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary:

 • za pobraniem – użytkownik uiszcza cenę pracownikowi poczty, kurierowi lub w paczkomacie;
 • przelewem tradycyjnym;
 • za pośrednictwem operatora płatności (np.: PayU) w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą).

Płatność przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub ePrzelewem oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.

W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, numer konta do wpłaty jest przesyłany w wiadomości e-mailu potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Płatność za pobraniem oznacza, że po złożeniu zamówienia towar zostanie wysłany, a płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki.

Sprzedawca zastrzega prawo odmowy realizacji transakcji sprzedaży za pobraniem w stosunku do użytkownika, który w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył zamówienie w Sklepie w opcji płatności za pobraniem i nie odebrał zamówionego towaru.

§ 4. Koszty wysyłki i terminy realizacji zamówień

Dostępne dla danego zamówienia warianty dostawy towaru oraz koszt doręczenia przesyłki są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Zamawiane w Sklepie plakaty są wysyłane osobną przesyłką. W przypadku transakcji obejmującej plakat i inne towary Klient otrzyma dwie przesyłki, ale poniesieni koszt tylko jednej.

Użytkownik przed wyborem sposobu doręczenia przesyłki oraz złożeniem zamówienia jest informowany o wartości zakupów uprawniających do darmowej przesyłki.

Informacja o tym, jak szybko Sklep przygotowuje do wysłania konkretny towar podawana jest przy jego opisie, np. „wysyłka w 48 godzin”. Jest to czas, liczony od momentu potwierdzonego e-mailem przyjęcia zamówienia (zgodnie z §3 zdanie trzecie i czwarte), do chwili przekazania przesyłki do wysłania.

Zamówienie płatne przelewem jest kompletowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się produkty, które znajdują się w magazynie i produkty w przedsprzedaży, całe zamówienie zostanie zrealizowane po premierze towaru nabywanego w przedsprzedaży. Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone w komentarzu do zamówienia, w korespondencji e-mail ze Sklepem lub w rozmowie telefonicznej z BOK Klient może zażądać niezwłocznego doręczenia dostępnej w magazynie części zamówienia i późniejszego doręczenia towaru nabywanego w przedsprzedaży. Klient poniesie koszty tylko jednej przesyłki.

Do czasu, potrzebnego do skompletowania przesyłki, należy doliczyć czas dostawy określony przez firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Stan realizacji zamówienia można sprawdzić, po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”, a następnie wybierając opcję "Moje zamówienia (stan realizacji)".

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5. Cena towaru

Ceny każdego Towaru w Sklepie:

• zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
• zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą za zamówiony produkt jest cena produktu podana na stronie kulturalnysklep.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku zamówień przy wybranym produkcie.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym wraz z kosztami wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania zamówienia na stronie www.kulturalnysklep.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności lub potwierdzana ustnie przez pracownika BOK przyjmującego zamówienie w trakcie połączenia telefonicznego

§ 6.Zmiany w zamówieniu

W trakcie dokonywania zakupów (przed złożeniem zamówienia), w koszyku (krok 1 z 2) można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury. Po kliknięciu na "zmień dane odbiorcy" lub "zmień dane zamawiającego" będzie można wprowadzić nowy adres lub wybrać istniejący adres z listy dostępnych adresów.

Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:

• e-mail: kulturalnysklep@agora.pl
• infolinia: (22) 555 44 00

Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

§ 7. Faktury

Faktury są wysyłane razem z towarem, ewentualnie w odrębnej przesyłce lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-mail.

Chcąc zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl:

e-mail: kulturalnysklep@agora.pl

infolinia: (22) 555 44 00.

Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji, nie ma możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

§ 8. Anulowanie nieopłaconego zamówienia

Agora oczekuje na uiszczenie ceny 60 dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu umowa zawarta w Sklepie zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez klienta lub Agorę. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem zamówienia z konta klienta.

§ 9. Odstąpienie od umowy - zwroty

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument może odstąpić od zawartej umowy zawarte na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta, a w przypadku gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób: przesłane na piśmie lub osobiście pod adres:

• telefonicznie poprzez kontakt ze BOK Sprzedawcy na piśmie pod adresem: AGORA S.A. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
• na koncie Klienta w zakładce „Zwrot towaru”;
• albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kulturalnysklep@agora.pl

O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy obejmującej nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia nie dotyczy zwrotu dzienników, periodyków i czasopism.

Zwracany towar winien być skierowany pod na adres Sprzedawcy: AGORA S.A. Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem:

Zwrot - kulturalnysklep.pl

Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w kulturalnysklep.pl jest przesyłka Paczka w Ruchu opłacana przelewem. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem PayU zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 10. Reklamacje

W stosunku do nabytych towarów Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w tym terminie, Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady Reklamacje można składać w wybrany sposób:

 • za pośrednictwem konta klienta w sekcji „reklamacje towarów” lub klikając bezpośrednio w link:https://kulturalnysklep.pl/rma-open.php
 • pisemnie na adres:
  AGORA S.A.
  Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl
 • mailowo na adres: kulturalnysklep@agora.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 555 44 00

Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis wady) oraz żądanie Klienta (wymiana towaru na nowy, naprawa, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna).

Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.

Reklamowany towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, prosimy odesłać na adres:

AGORA S.A.
Biuro Obsługi Klienta kulturalnysklep.pl ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja - kulturalnysklep.pl

W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

• zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

• zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

• zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;

Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca poniżej podaje link do platformy ODR (online dispute resolution): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami:

• internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11. Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o ochronie praw konsumentów (§9 powyżej) lub wskutek zasadnej reklamacji dotyczącej jakości lub kompletności sprzedanego towaru (§10 powyżej) przypadające do zwrotu środki pieniężne użytkownika są w pierwszej kolejności stawiane do jego dyspozycji w zakładce „saldo użytkownika”. W ciężar takich środków użytkownik może dokonać nowego zakupu lub zażądać ich zwrotu.

§ 12. Komunikacja w Serwisie

Serwis umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych towarów. Użytkownik zamieszcza pytanie w przeznaczonym do tego polu w Serwisie. Z chwilą zadania pytania użytkownik wyraża zgodę na jego opublikowanie oraz na opublikowanie odpowiedzi udzielonej przez pracowników Sprzedawcy na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do opublikowania pytania i odpowiedzi w całości, w wybranym przez siebie fragmencie lub powstrzymania się od publikacji.

Klienci Serwisu mają możliwość publikowania swoich opinii i komentarzy dotyczących towarów dostępnych w Sklepie. Z chwilą zapisania komentarza użytkownik wyraża zgodę na publikowanie komentarza na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Komentarze użytkowników nie korzystających przy sformułowaniu opinii z konta w Sklepie są weryfikowane przed publikacją przez personel Sprzedającego. Sprzedający może odmówić publikacji komentarza lub usunąć komentarz w całości lub w części jeżeli jego treść lub forma narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje.

Przed każdorazowa publikacją komentarza lub pytania użytkownik nie posługujący się kontem w Sklepie otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zadanego pytania lub zgłoszonego komentarza poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.

Sklep udostępnia wszystkim zainteresowanym możliwość zamówienia powiadomienia o towarach aktualnie niedostępnych w magazynie Sprzedającego. W tym celu użytkownik wpisuje adres poczty elektronicznej, pod który Sprzedający wyśle widomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru. Zamówienie powiadomienia jest każdorazowo potwierdzane przez użytkownika poprzez potwierdzenie (kliknięcie) aktywnego linku w mailu potwierdzającym otrzymanym na wskazanych adres poczty elektronicznej.

W ramach Serwisu Agora udostępnia usługę dodatkową w postaci newslettera. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, tj. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w celu realizacji prawnych powinności spoczywających na Sprzedawcy, realizacji prawnie uzasadnionych interesów

Sprzedawcy, a także na podstawie zgody użytkownika np. w celu realizacji usługi dostarczania newslettera.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w Sklepie oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu (np.: zapytania, newsletter).

Użytkownik ma prawie doi stepu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności, która jest dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronach Serwisu i w tym miejscu.

§ 14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego w przypadku gdy będzie to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dokonywania transakcji w Sklepie, w przypadku rozwoju techniki, umożliwiającego sprawniejsze działanie Sklepu (np. nowe formy płatności), jak też w przypadku zmiany oferty Sklepu wpływającej na jego funkcjonowanie. O planowanej zmianie kulturalnysklep.pl poinformuje i zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.kulturalnysklep.pl oraz doręczając informację o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że wyrażą Państwo na piśmie zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Agorze SA o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte pierwszego dnia obowiązywania Regulaminu w nowym brzmieniu.

Sprzedawca może ogłaszać na stronach Serwisu Regulaminy Szczególne obowiązujące okresowo i określające zasady czasowych promocji, ułatwień w korzystaniu z oferty Sklepu lub szczególnych warunkach dostępności wybranych towarów dostępnych lub których dostępność jest planowana w Sklepie. O każdorazowym obowiązywaniu Regulaminów Szczególnych Sprzedawca powiadomi za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu i w newsletterze.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez internet.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy (plik .zip) w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie. Pobierz tutaj

Użytkownicy, którzy do dnia 10 maja 2018 r. składali zamówienia telefonicznie, za pośrednictwem BOK lub listownie, posiadają konto w Serwisie. Aby sprawdzić, jaki jest login i hasło prosimy o kontakt z BOK:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2020 r.

pixel