Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 1 lipca 2024 r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do:

 • Użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r. którzy wyrazili zgodę na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub zaakceptowali Regulamin serwisu w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r. a także do
 • Użytkowników niezarejestrowanych, którzy zakłożyli konto, korzystają z Serwisu lub dokonali zakupu po 1 kwietnia 2024 r.


DEFINICJE

Administrator: Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer rachunku bankowego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: prowadzony przez Administratora serwis internetowy pod adresem domeny kulturalnysklep.pl, do którego stosuje się niniejszą Politykę.
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU KULTURALNYSKLEP.PL

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub dokonywanie transakcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

Korzystanie z Serwisu kulturalnysklep.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze formę rejestracji lub logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika prowadzonego w ramach portalu społecznościowego jedynie te dane, które są niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Serwisie.

W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Administrator oraz Meta Platforms Ireland Limited (właściciel facebook.com) administrują danymi Użytkownika niezależnie od siebie, w celach samodzielnie określanym przez każde z nich).

Składanie zamówień w Serwisie kulturalnysklep.pl oraz za pośrednictwem BOK

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu lub klienta nawiązującego połączenie telefoniczne z BOK wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia on line wymaga posiadania konta w Serwisie. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK nie wymaga posiadania konta w Serwisie. Podanie danych wskazanych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych jako obowiązkowe przez pracownika BOK jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

MARKETING

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W zakresie reklamy behawioralnej Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art.6 ust.1 lit. a) RODO. Zgoda jest wyrażana poprzez zaakceptowanie zasad przetwarzania danych wyrażonych w komunikacie wyświetlanym przy rozpoczęciu odwiedzin w Serwisie.

Newsletter

Osobom, które poprzez podanie adresu e-mail wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator będzie wysyłał drogą mailową informacje handlowe o promocjach, nowościach i przedsprzedażach w kulturalny.pl, a także treści marketingowe dotyczące innych usług Administratora oraz następujących spółek z grupy kapitałowej: Agora S.A., Wyborcza sp. z o.o., Gazeta.pl sp. z o.o., Helios S.A., Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., Eurozet sp. z o.o., Eurozet Radio sp. z o.o., w szczególności związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

Podanie danych jest wymagane w celu dostarczania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym dostarczanym newsletterze.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Zapytanie o dostępność produktu nie znajdującego się w magazynie

Osobom, które w tym celu podały swój adres poczty elektronicznej, a także imię i nazwisko zostanie doręczona wiadomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru w kulturalnysklep.pl. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na powiadomieniu zainteresowanego o możliwości nabycia towaru w Serwisie kulturalnysklep.pl, a także na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów.

Zgłaszanie zapytań dotyczących towarów dostępnych w Sklepie

Osoby, które zadały pytanie dotyczące towaru dostępnego w kulturalnysklep.pl, są proszone o wskazanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska celem udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w celu weryfikacji skierowanego zapytania przez osobę (tj. nie przez urządzenie działające automatycznie). Dane osobowe są przetwarzane

 • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile kulturalnysklep.pl prowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i YouTube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
 • stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 6 od daty zrealizowania zamówienia, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zaufanymi partnerami spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. jako właściciela kulturalny sklep.pl i administratora danych są:

 1. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (NIP 8522470967);
 2. Digitree Group S.A z siedzibą w Rybniku (NIP 6422884378);
 3. Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP 5252674781);
 4. Gold Point Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (NIP 5252634853);
 5. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5260204110);
 6. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (NIP 7792308495);
 7. Debesis Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (NIP: 7931624781);
 8. HelpRatchet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (NIP: 5833435693);
 9. Google Ireland Limited (Nr rejestracji spółki: 368047); Gordon House, Barrow Street; Dublin 4; Ireland;
 10. Meta Platforms Technologies Ireland Limited (Numer rejestracji spółki IE550858), Merrion Road, Dublin 4 D04 X2K5 Irlandia.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:kulturalnysklep@agora.pl lub pisemnie na adres Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Aleksandra Czarnecka), z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod_wydawnictwo@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 lipca 2024 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 31 sierpnia 2022 r.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do:

 • Użytkowników zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2024 r. którzy nie wyrazili zgody na zmianę strony umowy z Agory S.A. na Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. lub nie zaakceptowali Regulamin serwisu w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r.

DEFINICJE

Administrator: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer rachunku bankowego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: prowadzony przez Administratora serwis internetowy pod adresem domeny kulturalnysklep.pl, do którego stosuje się niniejszą Politykę.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU KULTURALNYSKLEP.PL

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub dokonywanie transakcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

Korzystanie z Serwisu kulturalnysklep.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze formę rejestracji lub logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika prowadzonego w ramach portalu społecznościowego jedynie te dane, które są niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Serwisie.

W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Administrator oraz Meta Platforms Ireland Limited (właściciel facebook.com) administrują danymi Użytkownika niezależnie od siebie, w celach samodzielnie określanym przez każde z nich).

Składanie zamówień w Serwisie kulturalnysklep.pl oraz za pośrednictwem BOK

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu lub klienta nawiązującego połączenie telefoniczne z BOK wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia on line wymaga posiadania konta w Serwisie. Złożenie zamówienia za pośrednictwem BOK nie wymaga posiadania konta w Serwisie. Podanie danych wskazanych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych jako obowiązkowe przez pracownika BOK jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

MARKETING

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • kierowaniu do Użytkownika reklam w formie wiadomości e-mail, które są dopasowywane do dotychczasowych zachowań Użytkownika na stronie kulturalnysklep.pl (tzw. retargeting). Retargetingu jest realizowany z wykorzystaniem danych pozostawionych przez Użytkownika w koszyku oraz narzędzia Revhunter, o jakim mowa poniżej w części „Retargeting”.
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W zakresie reklamy behawioralnej Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art.6 ust.1 lit. a) RODO. Zgoda jest wyrażana poprzez zaakceptowanie zasad przetwarzania danych wyrażonych w komunikacie wyświetlanym przy rozpoczęciu odwiedzin w Serwisie.

Retargeting

W ramach kulturalnysklep.pl stosowane są pliki cookies Inis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (44-200) Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A KRS 366948 NIP 6423128785, właściciela aplikacji Revhunter w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji Revhunter dostępne są pod adresem "https://revhunter.pl/polityka-prywatosci". Usługa polega na wysyłaniu przez Inis Sp. z o.o. lub jej zaufanych partnerów wiadomości e-mail, których treść jest dopasowana do zachowania Użytkownika podczas odwiedzin w naszym sklepie. Zarówno cookies jak adresy mailowe służące wysyłce retargetingowej nie należą do Agory S.A.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Zapytanie o dostępność produktu nie znajdującego się w magazynie

Osobom, które w tym celu podały swój adres poczty elektronicznej, a także imię i nazwisko zostanie doręczona wiadomość e-mail o ponownej dostępności danego towaru w kulturalnysklep.pl. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na powiadomieniu zainteresowanego o możliwości nabycia towaru w Serwisie kulturalnysklep.pl, a także na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów.

Zgłaszanie zapytań dotyczących towarów dostępnych w Sklepie

Osoby, które zadały pytanie dotyczące towaru dostępnego w kulturalnysklep.pl, są proszone o wskazanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska celem udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w celu weryfikacji skierowanego zapytania przez osobę (tj. nie przez urządzenie działające automatycznie). Dane osobowe są przetwarzane

 • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgłaszanie komentarzy dotyczących towarów dostępnych w Sklepie

Osoby, które zadały pytanie dotyczące towaru dostępnego w kulturalnysklep.pl, są proszone o wskazanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska celem udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w celu weryfikacji skierowanego zapytania przez osobę (tj. nie przez urządzenie działające automatycznie). Dane osobowe są przetwarzane

 • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgłaszanie komentarzy dotyczących towarów dostępnych w Sklepie

Osoby, które zgłosiły do opublikowania w Serwisie komentarz dotyczący towaru dostępnego w kulturalnysklep.pl i niezalogowane na koncie użytkownika Serwisu są proszone o wskazanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska celem poinformowania o odmowie zamieszczenia komentarza w całości lub w części z powodu jego sprzeczności z regulaminem Serwisu, a także w celu weryfikacji skierowanego zapytania (komentarza) przez osobę (tj. nie przez urządzenie działające automatycznie). Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ustalenia i wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia krytycznych uwag dotyczących produktów lub funkcjonowania sklepu, powiadomienia o braku publikacji komentarza z powodu sprzeczności z regulaminem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z niego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i zasad obsługi klientów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile kulturalnysklep.pl prowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i YouTube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
 • stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 10 od daty zrealizowania zamówienia, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zaufanymi partnerami Agory S.A. jako właściciela kulturalny sklep.pl i administratora danych są:

 1. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (NIP 8522470967);
 2. Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 676 244 77 54);
 3. Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP 5252674781);
 4. Gold Point Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (NIP 5252634853);
 5. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5260204110);
 6. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (NIP 7792308495);

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:kulturalnysklep@agora.pl lub pisemnie na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 31 sierpnia 2022 r.

pixel